Ladingzekeringcursus en onderwijzing

 

Naar schatting zijn er jaarlijks meer als 2.300 ongevallen met vrachtwagens met als oorzaak een slecht of nauwelijks vastgezette lading. Talrijke politiecontroles hebben deze schatting bevestigd. Bijna 75 procent van de vrachtwagens zijn onderweg met een slecht of nauwelijks vastgezette lading.

Slechts bij ongeveer een kwart van de vrachtwagens is de lading correct vastgezet. Bij elke derde vrachtwagen is het vastzetten van de lading zo slecht, dat de lading wordt beschadigd.

In de praktijk hoort men vaak opmerkingen als:

„Dat is zo zwaar, dat kan niet verschuiven"
„Ik had geen tijd, ik moest weg"
„Dat heb ik altijd zo gedaan en er is nog nooit iets gebeurd"

De gevolgen van het slechte vastzetten van de lading kunnen zijn, hoge boetes, transportschade, schade aan het voertuig of zelfs de kosten van een kraan om de lading om te laden.

Naar aanleiding van de grote belangstelling hebben wij vanaf 1 april 2003 opleidingen in het vastzetten van de lading, afgestemd op uw wensen, in ons opleidingsprogramma opgenomen. Deze opleiding is extra geconcipieerd voor chauffeurs, verladers en leidinggevende personen.

Dankzij de VDI richtlijn 2700, is er nu de mogelijkheid, aan toonbaar te maken op welke manier de politie rekent en hoe men ladingzekering met
geschikte middelen kan bereiken.

Verdere informatie

omtrent de ladingzekeringcursus volgens VDI richtlijn 2700

omtrent de onderwijzing

 

Wij kunnen u helpen:
.
Bij vragen of problemen richt u zich elk moment tot onze vertrouwde Service-Hotline!