De opbouwcursus klasse 1

 

Wanneer heeft men een opbouwcursus klasse 1 nodig?
.
Bij het vervoer van ontplofbare (explosieve) stoffen en voorwerpen. De opbouwcursus klasse 1 kan alleen na het volgen van de basiscursus gehaald worden. Bij bepaalde explosief gevaarlijke goederen heeft men bovendien een Befähigungsschein volgens § 20 van Duitse SprengG nodig.

Opleidingsduur:
.
1 dag

Opleidingsinhoud:
.

Algemene voorschriften
Algemene gevaarseigenschappen

Documentatie
Voertuigen, wijze van vervoer, verpakkingen
Kenmerking, etikettering en oranje borden
Wijze van vervoer
Verplichtingen en verantwoordelijkheden, sancties
Maatregelen na ongelukken en incidenten
GGAV, ADR-overeenkomsten, subsectie 1.1.3.6 ADR

De geldigheid van het ADR-certificaat bedraagt 5 jaar. Met de succesvolle deelneming aan de opbouwcursus wordt uw ADR-certificaat niet met 5 jaar verlengd. 1 jaar voor afloop van de geldigheid kan de chauffeur een herhalingscursus volgen.

Examen:
.

Het examen bestaat uit 15 vragen multiple-choice. Er is altijd maar één antwoord goed en de deelnemer is geslaagd als hij/zij 11 van 15 vragen goed beantwoord heeft.
De deelnemer heeft voor het examen 30 minuten de tijd.
Het examen wordt ter plekke door een examinator van de Industrie- und Handelskammer afgenomen.

Cursuskosten:
.
Op aanvraag

Informeert u zich over onze opleidingsdata!