De basiscursus

 

Wanneer heeft men een ADR-certificaat nodig?
.
Bij het vervoer van gevaarlijke goederen in colli vanaf kenmerkingsplichtige hoeveelheden of los gestorte stoffen.

Opleidingsduur:
.
2 ½ dag

Opleidingsinhoud:
.

Algemene voorschriften
Algemene gevaarseigenschappen
Documentatie
Voertuigen, wijze van vervoer, verpakkingen, uitrusting
Kenmerking, etikettering en oranje borden
Wijze van vervoer
Verplichtingen en verantwoordelijkheden, sancties
Maatregelen na ongelukken en incidenten

Brandblusoefening in praktijk

De geldigheid van het ADR-certificaat bedraagt 5 jaar. 1 jaar voor afloop van de geldigheid kan de chauffeur een herhalingscursus volgen.

Examen:
.

Het examen bestaat uit 30 vragen multiple-choice. Er is altijd maar één antwoord goed en de deelnemer is geslaagd als hij/zij 25 van 30 vragen goed beantwoord heeft.
De deelnemer heeft voor het examen 45 minuten de tijd.
Het examen wordt ter plekke door een examinator van de Industrie- und Handelskammer afgenomen.

Cursuskosten:
.
Op aanvraag

Informeert u zich over onze opleidingsdata!