Ladingszekeringcursus
volgens VDI richtlijn 2700

 

Opleidingsduur:
.
2 dagen

Opleidingsinhoud:
.

De wet- en regelgeving

De situatie in de EU, in Nederland, in Duitsland en de situatie in de andere landen
Het vervoer van gevaarlijke stoffen
Het gecombineerde vervoer
  

De optredende krachten

Krachten tijdens rijden op de weg
Krachten in het gecombineerde vervoer
  

De natuurkundige basis voor de zekering van de lading

Eenheden, grootheden en symbolen
Op de lading werkende krachten
Benodigde krachten voor ladingzekering
Massatraagheids-, centrifugaal-, wrijvingskracht en kinetische energie
Wrijvingscoefficient en voorbeelden voor gedrag van lading
  

De voertuigopbouw

De keuze van het voertuig
Belang van juiste gewichtsverdeling en sterkte van laadruimtebegrenzingen
Schuifzeilenopbouw
Sjorpunten
  

Span- en hulpmiddelen

Spanmiddelen en hulpmiddelen
Inrichtingen voor zekeren van de lading
Hulpmiddelen voor zekeren van de lading
  

De methoden

Krachtsluitende ladingzekering
Vormsluitende ladingzekering
Gecombineerde ladingzekering
  

De berekening

Bepalen van de standvastheid van de lading

Berekening voor het neersjorren, het kantelen, het opsluiten van lading en het directsjorren

Hulpmiddelen van de fabrikanten van sjormiddelen
  

De praktijkvoorbeelden

Autotransport
Gepalleteerde laadeenheden
Papierrollen
Containers, afzetbakken, wissellaadbakken
Betonbouwdelen
Bestelauto’s en kleine vrachtauto’s

Cursusplaats:
.
Aurich of Leer of In-House opleiding

In-House opleidingen zijn ten alle tijden mogelijk:
.
Omdat deze seminars niet plaats gebonden zijn, bestaat de mogelijkheid een In-House opleiding ook in uw bedrijf door te voeren. Als u meerdere personen wilt laten opleiden, een geschikt opleidingslokaal heeft en een oplegger of aanhangwagen voor oefeningen in de praktijk beschikbaar stelt, zou dit een optie zijn. Mochten wij uw interessen gewekt hebben, stuurt u ons dan gewoon even een e Mail of bel ons even op. Onze klantenservice legt u een speciaal aanbod met een passende termijn voor.


Certificaat:
.
Opleidingsbewijs ladingzekering volgens VDI richtlijn 2700 a

Cursuskosten:
.
195 €
.

Informeert u zich over onze opleidingsdata!