Externe veiligheidsadviseur

 

Bedrijven die met gevaarlijke stoffen omgaan zijn verplicht, gelet op de vernieuwingen, zich permanent op de hoogte te stellen van de wettelijke bepalingen (bijv. actuele wijziging van de voorschriften omtrent gevaarlijke stoffen) en deze toe te passen in hun bedrijfsorganisatie.

Wij willen u steunen om het overzicht in het omgaan met de geldende voorschriften te behouden en uw management m.b.t. gevaarlijke stoffen, steeds actueel te houden.

De aanstelling van een externe veiligheidsadviseur:
.
De wetgever laat de keuze aan de ondernemer of ze een medewerker uit eigen geledingen met deze taak belast of een externe specialist aanstelt.

Gebruikt u de kennis van onze specialisten: Door jarenlange ervaring beschikken onze medewerkers zowel over actuele vakkennis als ook over de betrouwbaarheid om deze functie in uw bedrijf extern uit te oefenen. De wijze en omvang van de werkzaamheden van onze adviseur richten zich naar de voorwaarden van uw bedrijf. De voorwaarden zijn:

het aantal medewerkers (die omgaan met gevaarlijke stoffen)
het aantal voertuigen
het opleidingsniveau van de medewerkers
het niveau van het huidige management omtrent gevaarlijke stoffen

Wij beschikken over een veiligheidsadviseur voor alle vervoersmodaliteiten (weg, spoor, binnenwateren, zee en lucht).

 

Wij kunnen u helpen:
.
Om het nemen van de juiste beslissing over een externe veiligheidsadviseur of een opleiding voor veiligheidsadviseur te regelen staat ons team elk moment tot uw beschikking om eventuele vragen te beantwoorden. Maak gebruik van onze Service Hotline!