Algemene voorwaarden

 

 

 

1.
.
2.
.
3.
.
.
4.
.
.
.
.
5.
.
.
.
6.
.
.
7.
.
.
.
8.
.
.
.
9.
.
.
10.
.
11.
.
.
12.
.
.
13.

Deelname aan de opleidingen staat voor iedereen open.
.
De opleidingen worden erkend door de Industrie und Handelskammer (Duitse cursussen) en door het CCV (Nederlandse cursussen).
.
De cursussen worden gegeven volgens de geldende voorschriften en volgens het reglement van de IHK/CCV.
.
De kosten voor boven genoemde opleidingen zijn conform de huidige tarieven. Worden deze gewijzigd dan blijft een aanpassing achterwege gedurende 4 maanden na het aangaan van deze overeenkomst. Bij meer dan 10 deelnemers kan de prijs worden overeengekomen.
.
Indien niet anders afgesproken, zijn voor het begin van de opleiding de kosten, voor de cursus, leermiddelen en examenkosten voor het IHK en of CCV te voldoen. Deze kosten worden op de rekening vermeld.
.
Annulering is mogelijk tot 10 dagen voor aanvang van de cursus, daarna worden reeds gemaakte kosten in rekening gebracht.
.
Indien de deelnemer wordt ingeschreven voor een cursus door een derde persoon (bijv. door zijn werkgever), dan is de deelnemer in ieder geval aansprakelijk voor de betaling van het cursusgeld als solitaire schuldenaar naast de inschrijvende persoon.
.
Wij zijn gerechtigd het contract te annuleren als de deelnemer zonder geldige reden, ondanks oproep, niet met de opleiding begint of de opleiding zonder geldige reden onderbreekt. De cursuskosten worden dan volledig in rekening gebracht.
.
Wij behouden ons veranderingen van cursusdata voor. Verandering of vervanging van dit contract kan alleen schriftelijk geschieden.
.
Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid indien een certificaat verlopen is.
.
Zou een voorwaarde in dit contract nietig of onrechtmatig zijn dan wordt de geldigheid niet aangetast.
.
Voor wijzigingen van de voorschriften en de wijze waarop deze worden uitgelegd zijn wij niet aansprakelijk.
.
Geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter te Aurich.