Vrijstelling en aanstelling

 

Welk bedrijf heeft een veiligheidsadviseur nodig en welke niet?
.
Elke ondernemer en eigenaar van een bedrijf dat deelneemt aan het vervoer van gevaarlijke stoffen moet per vervoersmodaliteit schriftelijk een veiligheidsadviseur aanstellen.

Voor de voorschriften van gevaarlijke stoffen zijn de volgende bedrijven ontheven:
.die gevaarlijke goederen vervoeren die onder de tabel „beperkte hoeveelheden“ liggen subsectie 1.1.3.6 ADR  
.


die gevaarlijke stoffen in gelimiteerde hoeveelheden in samengestelde verpakkingen" transporteren die volgens het ADR onder de „LQ-Lijst“ vallen (hoofdstuk 3.4)  
.
die volgens subsectie 1.1.3.1 ADR vrijgesteld zijn  
.
die gevaarlijke goederen ontvangen  
.


waar de werkzaamheden zich beperken tot de productie van verpakkingen, grootverpakkingen (IBC) of tanks volgens bouwmodel