Befähigungsschein
volgens het Duitse Sprengstoffgesetz

 

Wanneer heeft men een Befähigungsschein nodig?
.
Alle verantwoordelijke personen (chauffeur, depotmedewerker enz.), die beroepsmatig in Duitsland omgang met bepaalde explosief gevaarlijke stoffen hebben en deze transporteren cq. afgeven of ontvangen, hebben volgens het Sprengstoffgesetz een Befähigungsschein nodig en moeten schriftelijk aangesteld worden.

Wat betekent omgang met en transport van explosief gevaarlijke goederen?
.
Onder omgang verstaat men het produceren, het be- en verwerken, het opslaan, het gebruiken en het verplaatsen van springstoffen en pyrotechnische voorwerpen. Onder transporteren verstaat men het verwerven, het distribueren en het afgeven evenals het overdragen van springstoffen en pyrotechnische voorwerpen.

Wat is de noodzakelijke vakkennis?
.
Verantwoordelijke personen, die omgaan met explosief gevaarlijke stoffen, moeten voor het in bezit kunnen komen van de Befähigungsschein of de vergunning, de daarvoor noodzakelijke vakkennis kunnen aantonen. Deze wordt door de deelname aan onze speciale leergang volgens § 32 alinea 1 van de 1. SprengV verworven. Na succesvol examen krijgt de deelnemer een bewijs van deelname en kan de Befähigungsschein cq. de vergunning aangevraagd worden.

De Unbedenklichkeitsbescheinigung:
.
Om in het bezit te komen van een Befähigungsschein, wordt de verantwoordelijke persoon door de daartoe bevoegde overheid op zijn betrouwbaarheid gecontroleerd. Voor deze controle moeten chauffeurs uit Nederland een verklaring van goedgedrag aan het Gewerbeaufsichtsamt Emden ter beschikking stellen. Deze verklaring wordt door ons doorgezonden.
Iedere deelnemer moet deze betrouwbaarheid controle volgens § 34 alinea 2 van de 1. SprengV bij het desbetreffende Gewerbeaufsichtsamt aanvragen en verkrijgt zodoende een Unbedenklichkeitsbescheinigung. De uitgave van een dergelijke verklaring duurt ca. vier weken een moet voor het begin van de cursus aanwezig zijn.

Verdere informatie 

voor wat betreft Befähigungsschein volgens § 20 SprengG

 

Wij kunnen u helpen:
.
Als u verdere informatie wilt, aarzel dan niet contact op te nemen met onze Service-Hotline.