Ons speciaal opleidingsaanbod

 

De EU-veiligheidsadviseur voor verschillende vervoersmodaliteiten:

De wetgever laat de keuze aan de ondernemer of zij een externe specialist aanstelt of een medewerker uit eigen geledingen voor deze taak opleiden. Dit laatste is zeker niet de slechtste manier want:

er wordt tijd en kosten bespaard
het management voor wat betreft gevaarlijke stoffen blijft in het eigen bedrijf
de medewerkers kunnen doelgericht op hun taken worden opgeleid

Sedert 1991 heeft ons team ca. 1500 veiligheidsadviseurs succesvol opgeleid.
Snel, eenvoudig en voordelig!

De voordelen: 

de opleiding voor veiligheidsadviseur voor de modaliteiten vervoer over de weg (ADR) en spoor (RID) alsook voor de modaliteiten vervoer over de binnenwateren (ADNR) en zee (IMDG) duurt een week (inclusief examen) onder het geldige EU-recht
de opleiding voor één vervoersmodaliteit wordt ingebonden in het verloop van de cursus
hoog slagingspercentage door moderne opleiding, goed gekwalificeerde docenten en extra voorbereiding op het examen
een regelmatig aanbod van de cursussen
in onze opleidingen gebruiken wij het actueelste opleidingsmateriaal

Het verloop van de week opleiding:

3 dagen aanvangscursus
1 dag voorbereiding op het examen
½ dag de veiligheidsadviseur in de praktijk – praktijkopdrachten
aansluitend examen door de IHK ter plekke!
 

Wij kunnen u helpen:
.
Bij vragen of problemen richt u zich elk moment tot onze Service-Hotline!