Opleiding tot
Vorkheftruckchauffeur

 

Wanneer heeft men een opleiding tot vorkheftruckchauffeur nodig?
.
Volgens de Duitse voorschriften ter voorkoming van ongevallen, alsmede de VDI richtlijnen, moet elk bedrijf, dat vloertransportmiddelen in gebruik heeft, over chauffeurs beschikken, die met deze vloertransportmiddelen zeker, economisch en doelgericht kunnen omgaan. Dit geldt vooral voor vorkheftrucks. Wie een autorijbewijs bezit, hoeft daarom niet geschikt te zijn een vorkheftruck te besturen. Met de vorkheftruck vrachten naar boven tillen of laten zakken, goederen opslaan en verplaatsen, op laadplatformen manoeuvreren, tussen stapels en regalen rijden is wat anders, als een auto in het verkeer besturen. Daarbij komt de andere bouwwijze van de vorkheftruck: De stuuras bevindt zich achter. Dit zorgt voor een ander rij- en stuurgedrag als bij een auto. De vracht ligt voor de chauffeur op de vorktanden, deze kan door middel van de mast omhoog en omlaag, naar voren en naar achteren verplaats worden. En niet als laatste eist de relatie met betrekking tot de stabiliteit, van de vorkheftruckchauffeur een ander rijgedrag. Dit geldt overigens niet alleen voor vorkheftrucks, echter ook voor bijna alle vloertransportmiddelen met hefconstructie.

Om aan deze eisen te kunnen voldoen, moet de chauffeur van motorisch aangedreven vloertransportmiddelen (vorkheftruck) in het kader van de werkomstandigheden binnen het bedrijf, een algemene-, eventueel een aanvullende- en een op het bedrijf gerichte opleiding volgen. Met als doel de vakkennis en bekwaamheid voor het besturen van een vorkheftruck te verwerven.

Voorwaarden:
.
Personen moeten voor het besturen van vloertransportmiddelen:

de vereiste lichamelijke geschiktheid bezitten
tenminste 18 jaar zijn

door de ondernemer schriftelijk aangesteld worden
opgeleid zijn en hun bekwaamheid kunnen aantonen

Opleidingsduur:
.
1 dag

Opleidinginhoud:
.

Plichten van de vorkheftruck chauffeur en wettelijke grondslag
Laden en lossen van voertuigen en regalen en omgang met vrachten
Palettenstapel en het manoeuvreren op laadplatformen
Verhinderen van ongevallen en omkiepen (stabiliteit)
Soorten aandrijving en de gevaren ervan en controle
Speciale inzetten
Weersomstandigheden

Meenemen van personen
Alcohol en verdovende middelen
Verkeerswegen en verkeersregels in het bijzonder onoverzichtelijke plaatsen
Opleiding in de praktijk met vorkheftruck

Examen:
.

Het examen bestaat uit 20 multiple-choice vragen. Er is altijd maar één antwoord goed en de deelnemer is geslaagd, als hij 15 van de 20 vragen goed heeft beantwoord. De deelnemer heeft voor het examen 45 minuten de tijd.

Certificaat:
.
Rijbewijs voor motorisch aangedreven vloertransportmiddelen voor het werkverkeer op bedrijfsterreinen volgens VDI richtlijn 3313

Cursuskosten:
.
Op aanvraag

Informeert u zich over onze opleidingsdata!