Aanstelling en voorwaarden

 

De aanstelling van de veiligheidsadviseur:
.

De verantwoordelijkheid voor het aantal veiligheidsadviseurs ligt bij de ondernemer en is afhankelijk van de omvang van het bedrijf en het aantal/hoeveelheid van de te vervoeren goederen.
De aanstelling van de veiligheidsadviseur dient schriftelijk te geschieden.
De taken en verantwoordelijkheden van de veiligheidsadviseur moeten schriftelijk worden vastgelegd.
Het is ook mogelijk een externe veiligheidsadviseur schriftelijk aan te stellen.
Is er geen veiligheidsadviseur aangesteld dan wordt automatisch de ondernemer of eigenaar veiligheidsadviseur. Op hem rusten dan alle verplichtingen en verantwoordelijkheden inclusief opleiding en examen.

Wie kan er veiligheidsadviseur worden?
.

de ondernemer of eigenaar van het bedrijf
een of meerdere medewerkers van het bedrijf
een externe veiligheidsadviseur

Belangrijk is, dat de persoon in het bezit is van een geldig EU-certificaat.