De taken van de veiligheidsadviseur

 

Advisering van de ondernemer in verband met de werkzaamheden t.a.v. het vervoer van gevaarlijke stoffen:

.

advisering bij de keuze van onderaannemers of andere derden
.

zorgdragen voor de opleiding van de betreffende medewerker, of door eigen opleidingen of door opleidingen buiten het bedrijf
.

het opstellen van een verslag bij ongevallen indien er bij het laden en lossen of bij het vervoer, gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen en daardoor schade is ontstaan aan personen, zaken, dieren en milieu
.

ongevalverslag voorleggen aan de ondernemer

.

het nemen van directe maatregelen

.

verder onderzoek verrichten
.
het opstellen van instructies en het nemen van maatregelen om soortgelijke ongevallen of incidenten te voorkomen


Het maken van een jaarverslag:
.
Binnen en halfjaar na afloop van het boekjaar moet het jaarverslag aan de ondernemer worden voorgelegd.

Inhoud:

.

soort van gevaarlijke stoffen naar klasse indelen.
.
De hoeveelheid van de gevaarlijke stoffen in vier groepen indelen:
.
tot 5 ton
.
5 ton tot 50 ton
.
50 ton tot 1000 ton
.
boven de 1000 ton
.
aantal en soort ongevallen en met gevaarlijke stoffen (verslag ongeval) vastleggen
.
andere gegevens die door de veiligheidsadviseur belangrijk worden geacht


Het jaarsverslag moet 5 jaar bewaard worden. Op verzoek van bevoegde instanties moet de veiligheidsadviseur het jaarverslag beschikbaar stellen.