De taken van de veiligheidsadviseur

 

Zorg dragen voor het handhaven van de voorschriften voor het vervoer van gevaarlijke stoffen in het betreffende bedrijf:
.
Deze taak kan zich uitstrekken van het controleren als ook op de invoering van maatregelen of behandelingsmethode in het bedrijf.
Beslissend is daarbij de aard van het bedrijf en welke taken in het kader van vervoer van gevaarlijke stoffen uitgevoerd worden zwaartepunt van de controle en het bepalen van maatregelen zijn:

.

identificatie (klasse van de gevaarlijke stof)

.

bij aanschaf van vervoermiddelen de geschiktheid testen

.

laden en lossen
.

hulpmiddelen, vakkundig personeel, methoden ter handhaving van de veiligheid, voorlichting over de gevaren
.
discipline m.b.t. de documenten en uitrustingstukken in het voertuig


Schriftelijk bijhouden van de controletaak:
.
De eventuele uitvoering van de controletaak als volgt bijhouden:

.

soort en controle
.
tijdstip van de controle
.
namen van de gecontroleerde personen


Het verslag moet 5 jaar bewaard worden en op verzoek van de bevoegde instanties worden overhandigd.

Aangeven van gebreken bij de ondernemer of eigenaar:
.
Als de veiligheid bij het transport van gevaarlijke stoffen wordt aangetast of niet gegarandeerd is, moet de ondernemer persoonlijk op de hoogte worden gesteld:

.

controlewerkzaamheden

.

melding van medewerkers
.
maatregelen na afloop