Veiligheidsadviseur
voor vervoer over de zee (IMDG)

 
De opleidingsinhoud van het algemene deel:
 
Het duidelijk maken van het verband internationale regelgeving
Een overzicht over organisaties en hun activiteiten met gevaarlijke stoffen wetgeving
Strafrechtelijke en civielrechtelijke gevolgen bij overtredingen
   
 uit de Duitse en Nederlandse voorschriften voor vervoer gevaarlijke stoffen:
   
Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS, GGBefG)
Regeling veiligheidsadviseur (GbV)
Regeling vervoer over de zee van gevaarlijke stoffen (VBG, GGVSee)
EmS, MFAG, INF-Code
Andere voorschriften
 
   
De opleidingsinhoud voor het specifieke deel zeevervoer:
 
Deel 1: Algemene voorschriften
Toepassing en tenuitvoerlegging, conventies, gevaarlijke stoffen die niet voor vervoer zijn toegestaan, definities, opleiding en voorschriften voor de beveiliging.
 
Deel 2: Classificatie
Principes van de classificatie, beschrijving van de afzonderlijke klassen 1 t/m 9 alsook de testmethoden.
 
Deel 3: Lijst van gevaarlijke goederen
 
Deel 4: Voorschriften voor verpakkingen en tanks
Voorschriften voor verpakkingen, IBC's, tankwagens, tanks, containers en grote verpakkingen.
 
Deel 5: Procedures voor [de] verzending en kenmerking
Kenmerking en etikettering van colli en voertuigen, begeleidingsdocumenten, algemene en bijzondere voorschriften.
 
Deel 6: Voorschriften voor de constructie en beproeving
Van verpakkingen, IBC’s, grote verpakkingen en tanks.
 
Deel 7: Voorschriften inzake het vervoer
Stuwage, segregatie, voorzorgsmaatregelen bij ongevallen en brand, laadeenheden, beladen, lichters op lichtermoederschepen, temperatuurbeheersing, vervoer van afvalstoffen, goedkeuringen en vergunningen of certificaten.
 

De geldigheid van het certificaat bedraagt 5 jaar. 1 jaar voor afloop van de geldigheid kan de veiligheidsadviseur een herhalingscursus volgen.

Examen:
.

Het examen bestaat deels uit multiple-choice vragen, open vragen en per vervoersmodaliteit een case. De deelnemer is geslaagd als hij / zij 50 % van de te halen punten heeft. De deelnemer heeft voor het algemene deel en één vervoersmodaliteit 90 minuten en voor het algemene deel en twee modaliteiten 115 minuten tijd.
Het examineren wordt ter plekke door een examinator van de Industrie- und Handelskammer gedaan.

Cursuskosten:
.
Op aanvraag

Informeert u zich over onze opleidingsdata!