Veiligheidsadviseur
voor vervoer over de weg (ADR)

 
De opleidingsinhoud van het algemene deel:
 
Het duidelijk maken van het verband internationale regelgeving
Een overzicht over organisaties en hun activiteiten met gevaarlijke stoffen wetgeving
Strafrechtelijke en civielrechtelijke gevolgen bij overtredingen
   
 uit de Duitse en Nederlandse voorschriften voor vervoer gevaarlijke stoffen:
   
Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVGS, GGBefG)
Regeling veiligheidsadviseur (GbV)
Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen (VLG, GGVSE)
Regeling duitse uitzonderingen (GGAV)
Duitse richtlijn wegvervoer / spoorvervoer (RSE)
Andere voorschriften
 
   
De opleidingsinhoud voor het specifieke deel wegvervoer:
 
Deel 1: Algemene voorschriften
Toepassingsgebied, vrijstellingen, definities, opleiding, veiligheidsplichten, overgangsvoorschriften en voorschriften voor de beveiliging.
 
Deel 2: Classificatie
Principes van de classificatie, beschrijving van de afzonderlijke klassen 1 t/m 9 alsook de testmethoden.
 
Deel 3: Lijst van gevaarlijke goederen
 
Deel 4: Voorschriften voor verpakkingen en tanks
Voorschriften voor verpakkingen, IBC's en grote verpakkingen, tankwagens, tankcontainers, batterijwagens, MEGC's.
 
Deel 5: Procedures voor [de] verzending en kenmerking
Kenmerking en etikettering van colli en voertuigen, begeleidingsdocumenten, algemene en bijzondere voorschriften.
 
Deel 6: Voorschriften voor de constructie en beproeving
Van verpakkingen, IBC’s, grote verpakkingen en tanks.
 
Deel 7: Voorschriften inzake het vervoer
In colli, als los gestort goed, in tanks, voorschriften inzake het laden, lossen en de behandeling, samenladingsverboden, beperking van de vervoerde hoeveelheden, stuwage etc.
 
Deel 8: Exploitatie voorschriften
Voorschriften inzake uitrusting, opleiding van de bemanning, exploitatie alsook aanvullende voorschriften met betrekking tot specifieke klassen of goederen.
 
Deel 9: Voorschriften inzake de constructie en goedkeuring van voertuigen
Voorschriften inzake de constructie van basisvoertuigen (EX/II en EX/III voertuigen) en tankwagens (FL-, OX- en AT-voertuigen).
 

De geldigheid van het certificaat bedraagt 5 jaar. 1 jaar voor afloop van de geldigheid kan de veiligheidsadviseur een herhalingscursus volgen.

Examen:
.

Het examen bestaat deels uit multiple-choice vragen, open vragen en per vervoersmodaliteit een case. De deelnemer is geslaagd als hij / zij 50 % van de te halen punten heeft. De deelnemer heeft voor het algemene deel en één vervoersmodaliteit 90 minuten en voor het algemene deel en twee modaliteiten 115 minuten tijd.
Het examineren wordt ter plekke door een examinator van de Industrie- und Handelskammer gedaan.

Cursuskosten:
.
Op aanvraag

Informeert u zich over onze opleidingsdata!